Privacy Statement

Effective Date: Abril 2018

Ang Privacy Statement na ito ay para sa khostel-monte-carlo-ru.book.direct, na pagmamay-ari at pinapatakbo ng Hostel Monte Carlo. Inilalarawan ng Privacy Statment na ito kung paano namin kinukuha at ginagamit ang impormasyon, na maaaring kabilang ang personal data, na ibinibigay mo sa aming website: khostel-monte-carlo-ru.book.direct. Inilalarawan din nito ang mga option na available sa 'yo hinggil sa paggamit ng personal data mo at kung paano mo maa-access at maa-update ang data na ito.

Pagkuha ng Data

Kasama sa mga uri ng personal data na kinukuha namin:

 • Ang iyong pangalan, apelyido, email address, phone number, at home address;
 • Mga detalye ng credit card (uri ng card, credit card number, pangalan sa card, expiration date, at security code);
 • Guest stay data, kabilang ang date ng check-in at check-out, mga ginawang special request, mga observation tungkol sa service preferences mo (kabilang ang mga room preference, facilities, o anumang iba pang ginamit na service);
 • Data na ibinigay mo tungkol sa marketing preferences mo o sa pagsagot mo sa mga survey, contest, o promotional offer;

Puwede mong piliin kung anong personal data (kung mayroon man) ang gusto mong ibigay sa amin. Kapag pinili mong hindi ibigay sa amin ang ilang detalye, maaaring maapektuhan ang ilang transaction mo sa amin.

Data na automatic naming kinukuha

Kapag ginagamit ang aming website, automatic naming kinukuha ang impormasyon, ang ilan ay maaaring personal data. Kasama rito ang data katulad ng settings ng wika, IP address, lokasyon, settings ng device, device OS, log information, oras ng paggamit, ni-request na URL, status report, user agent (impormasyon tungkol sa version ng browser), operating system, resulta (viewer o booker), browsing history, user Booking ID, at uri ng tiningnang data. Puwede rin kaming automatic na kumuha ng data sa pamamagitan ng cookies. Para sa iba pang impormasyon sa kung paano kami gumagamit ng cookies, mag-click dito.

Layunin ng Pagproseso

Ginagamit namin ang personal data mo para sa mga sumusunod na layunin:

 • A. Reservations: Ginagamit namin ang personal data mo para kumpletuhin at hawakan ang online reservation mo.
 • B. Customer service: Ginagamit namin ang personal data mo para magbigay ng customer service.
 • C. Guest reviews: Maaaring gamitin namin ang contact data mo para imbitahan ka sa email na magsulat ng guest review pagkatapos ng stay mo. Makakatulong ito sa ibang traveler na pumili ng accommodation na pinakababagay sa kanila. Kapag nagpasa ka ng guest review, maaaring maipakita ang review mo sa aming website.
 • D. Marketing activities: Ginagamit din namin ang data mo para sa marketing activities, ayon sa pinapayagan ng batas. Kung saan namin ginagamit ang personal data mo para sa direct marketing, katulad ng commercial newsletters at marketing communications sa mga bagong product at service, o iba pang offer na sa palagay namin ay interesado ka, naglalagay kami ng unsubscribe link na puwede mong gamitin kung ayaw mo nang magpadala kami ng messages sa hinaharap.
 • E. Iba pang communication: May ilang pagkakataon kung kailan kinokontak ka namin sa pamamagitan ng email, ng sulat, ng phone, o ng text, depende sa contact data na ibinigay mo sa amin. Maaaring may mga dahilan para dito:
  • a. Maaaring kailangan naming tumugon o asikasuhin ang mga request na ginawa mo.
   b. Kung hindi mo pa natapos ang reservation online, puwede kaming magpadala ng email para paalalahanan kang magpatuloy sa reservation mo. Naniniwala kaming nakakatulong ang feature na ito dahil puwede kang magpatuloy sa reservation mo nang hindi na naghahanap muli ng accommodation, o maglagay muli ng lahat ng reservation details
   c. Kapag ginamit mo ang aming mga service, maaaring magpadala kami sa 'yo ng questionnaire o imbitahan kang magbigay ng review tungkol sa experience mo sa aming website. Naniniwala kaming makakatulong ang dagdag na service na ito para sa 'yo at sa amin dahil puwede pa naming mapaganda ang aming website batay sa iyong feedback.
 • F. Analytics, mga improvement, at research: Gumagamit kami ng personal data para magsagawa ng research pati na ng analysis. Maaari kaming kumuha ng third-party para gawin ito para sa amin. Posibleng magbahagi kami o magbunyag ng mga resulta ng naturang research, pati na sa third-parties, sa anonymous, at aggregated na paraan. Ginagamit namin ang iyong personal data para sa analytical na mga dahilan, upang ma-improve ang aming mga service, pagandahin pa lalo ang user experience, at mas maayos ang functionality at quality ng aming mga online travel service.
 • G. Seguridad, pag-detect ng fraud, at pag-iwas: Ginagamit namin ang impormasyon, na maaaring kasama ang iyong personal data, para maiwasan ang fraud at iba pang iligal at lumalabag na mga activity. Nagagamit din ang impormasyon sa pag-imbestiga at pag-detect ng fraud. Maaari naming gamitin ang personal data para sa risk assessment at para sa seguridad, kabilang na ang pag-authenticate ng mga user. Para sa mga layuning ito, maaaring maibahagi ang personal data sa third-parties, katulad ng law enforcement authorities, alinsunod sa naangkop na batas at mga external advisor.
 • H. Legal at compliance: Sa ilang pagkakataon, ginagamit namin ang ibinigay na impormasyon, na maaaring kasama ang personal data mo, para asikasuhin at masolusyunan ang mga legal dispute o mga reklamo, para sa regulatory na imbestigasyon at compliance, o para ipatupad ang (mga) agreement o sundin ang mga lawful request mula sa law enforcement, alinsunod sa kailangan sa batas.
 • Kung gumagamit kami ng automated na pamamaraan sa pagproseso ng personal data na nagreresulta sa legal effects o naaapektuhan ka nang matindi, magpapatupad kami ng mga nararapat na hakbang para maprotektahan ang mga karapatan at kalayaan mo, kabilang na ang karapatang makakuha ng human intervention.

Legal Bases

 • Dahil sa mga layunin A at B, umaasa kami sa performance ng contract: Ang paggamit ng data mo ay maaaring kailanganin para sa pag-perform ng contract na mayroon ka sa amin. Halimbawa, kung gagamit ka ng aming mga service para magpa-reserve online, gagamitin namin ang data mo para maisagawa ang aming obligasyon na kumpletuhin at pangasiwaan ang reservation sa ilalim ng contract na mayroon kami sa 'yo.
 • Bilang konsiderasyon sa mga layunin C-H, umaasa kami sa mga lehitimong interes nito: Ginagamit namin ang data mo para sa mga lehitimo naming interes, tulad ng pagbibigay sa 'yo ng pinakatamang content ng website, mga email, at mga newsletter, para mas ma-improve at ma-promote ang aming mga produkto at service, pati ang content sa aming website, at para sa administrative, pag-detect ng fraud, at mga legal na dahilan. Tuwing ginagamit ang personal data para sa aming mga lehitimong interes, lagi naming bina-balance ang iyong mga karapatan at interes para sa proteksyon ng impormasyon mo laban sa aming mga karapatan at interes.
 • Bilang respeto sa layunin H, umaasa rin kami, kung naaangkop, sa aming obligasyon na pagsunod sa batas.
 • Saan man kailanganin sa ilalim ng naangkop na batas, magpapaalam kami sa 'yo bago magproseso ng personal data mo para sa direct marketing.

Alinsunod sa naangkop na batas, hihingin namin ang permiso mo. Puwede mong bawiin ang iyong consent kahit kailan sa pamamagitan ng pagkontak sa amin sa alinman sa mga address sa dulo ng Privacy Statement na ito.

Kung gusto mong tutulan ang pagproseso na itinakda sa C-F at walang opt-out mechanism na direktang available sa 'yo (halimbawa, sa browser settings mo), hanggang saan man ang makakaya, makipag-ugnayan sa 2240762@gmail.com .

Data Sharing

 • Booking.com: Nakipagtulungan kami sa Booking.com B.V., na matatagpuan sa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Netherlands (www.booking.com) (na mula ngayon ay Booking.com) para alukin ka ng aming mga online reservation service. Naglalaan man kami ng content sa website na ito at gumagawa ka ng reservation direkta sa amin, sa Booking.com pa rin ipoproseso ang mga reservation. Dahil dito, ang impormasyong ilalagay mo sa website na ito ay maibabahagi sa Booking.com at mga affiliate nito. Maaaring kasama sa impormasyon ang personal data, katulad ng iyong pangalan, contact details, payment details, pangalan ng mga guest na kasama mong mag-travel, at anumang preference na binanggit mo habang nagbu-book.
  Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa Booking.com corporate family, pumunta sa Tungkol sa Booking.com.

Padadalhan ka ng Booking.com ng confirmation email, pre-arrival email, at impormasyon tungkol sa lugar at aming accommodation. Bibigyan ka rin ng Booking.com ng international customer service 24/7 mula sa mga local office nito sa mahigit 20 wika. Ang pagbahagi ng details mo sa global customer service ng Booking.com ay makakatulong sa kanila sa pagtugon kung kailangan mo ng tulong. Maaaring gamitin ng Booking.com ang iyong data para sa technical, analytical, at pang-marketing na mga dahilan na mas nailalarawan sa Booking.com Privacy Policy. Kasama rito ang data mo na maaari ding maibahagi sa iba pang miyembro ng Booking Holdings Inc. group of companies para mag-analyze at mabigyan ka ng mga travel-related na alok na posibleng maging interesado ka at para alukin ka ng customized service. Kung kailangan, sa ilalim ng naangkop na batas, hihingin ng Booking.com ang permiso mo. Kung ma-transfer ang data mo sa bansa sa labas ng European Economic Area, gagawa ng contractual arrangements ang Booking.com para masigurong ang personal data mo ay protektado alinsunod sa European standards. Kung may mga tanong tungkol sa pagproseso ng Booking.com sa iyong personal data, kontakin ang dataprotectionoffice@booking.com.

 • BookingSuite: Maaaring maibahagi ang personal data mo sa BookingSuite B.V. na matatagpuan sa Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Netherlands, ang company na nagpapatakbo ng website na ito at ng website na suite.booking.com.
 • Mga third-party service provider: Katulong namin ang mga service provider sa pagproseso ng personal data, sa mahigit na paraan, sa aming ngalan. Ang pagproseso ay para sa mga layunin na kasama sa Privacy Statement na ito, katulad ng pag-asikaso ng mga reservation payment, pagpapadala ng marketing material o para sa mga analytical support service. Sakop ng mga confidentiality clause ang mga service provider na ito at hindi pinapayagang gamitin ang iyong personal data para sa kanilang sariling layunin o iba pang pakay.
 • Mga otoridad na may kakayanan: Binibigay namin ang personal data sa mga tagapatupad ng batas at iba pang otoridad ng gobyerno kung kinakailangan ito ng batas o kung talagang mahalaga para maiwasan, makita, o maparusahan ang mga kriminal na gawain at panloloko.

Paglilipat ng International Data

Ang paglilipat ng personal data kung paano isinalarawan sa Privacy Statement na ito ay maaaring kasama ang paglilipat ng personal data mula sa ibang bansa na kung saan ang mga batas tungkol sa data protection ay hindi kasing detalyado na katulad ng sa mga bansa sa European Union. Kung hingin lang ng European law, ililipat lang namin ang personal data sa mga tatanggap na mag-aalok lang ng sapat na antas ng data protection. Sa mga sitwasyong ganito, gumagawa kami ng mga contractual arrangement para masiguradong ang personal data mo ay protektado pa rin ayon sa European standards. Puwede mo kaming tanungin para makita mo ang kopya ng mga clause na ito gamit ang contact details sa ibaba.

Security

Ginagawa ng BookingSuite ang mga nararapat na proseso para maiwasan ang hindi authorized na access sa, at ang maling paggamit ng, impormasyon kasama ang personal data. Gumagamit kami ng mga tamang business system at procedure para mapangalagaan at bantayan ang impormasyon kasama na ang personal data. Gumagamit din kami ng mga security procedure at technical at mga physical restriction para makita at magamit ang personal data sa aming mga server. Ang authorized personnel lang ang pinapayagan na i-access ang personal data habang ginagawa ang kanilang trabaho.

Data Retention

Itatago namin ang impormasyon mo, puwedeng kasama rito ang personal data, sa panahon na tingin namin na kailangan ito para makapagbigay ng serbisyo sa iyo, sumunod sa mga naaangkop na batas, lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan sa sinumang party, at maging kung kinakailangan para payagan kaming magsagawa ng aming business kasama rito ang pag-detect at pagpigil sa panloloko at iba pang hindi legal na gawain. Lahat ng personal data na tinatago namin ay sasailalim sa Privacy Statement na ito. Kung may tanong ka tungkol sa partikular na retention period para sa ilang type ng personal data na pinoproseso namin tungkol sa iyo, pakikontak kami gamit ang contact details na nasa ibaba.

Mga pinili at karapatan mo

Gusto naming ikaw ang maging in control kung paano namin gagamitin ang personal data mo. Puwede mo itong gawin sa mga sumusunod na paraan:

 • Puwede kang humingi ng kopya ng personal data na itinatago namin tungkol sa iyo;
 • puwede mo kaming sabihan ng anumang pagbabago sa personal data mo, o puwede mo kaming tanungin kung paano itatama ang anumang personal data na itinatago namin tungkol sa iyo;
 • sa ilang sitwasyon, puwede mo kaming sabihan na burahin o i-block o pagbawalan ang pagpoproseso ng personal data na itinatago namin tungkol sa iyo, o tutulan sa partikular na paraan kung paano namin ginagamit ang personal data mo; at
 • sa ilang sitwasyon, puwede mo ring sabihin sa amin na ipadala sa iyo ang personal data na ibinigay mo sa amin para sa isang third party.

Kung saan namin ginagamit ang personal data mo batay sa kung ano ang sinang-ayunan mo, may karapatan kang bawiin ang ibinigay mong pahintulot anumang oras na naaayon sa naaangkop na batas. Dagdag pa rito, kung saan namin pinoproseso ang personal data mo batay sa lehitimong interes o pampublikong interes, may karapatan kang tumutol anumang oras sa paggamit ng personal data mo na naaayon sa naaangkop na batas.

Inaasahan ka namin na siguraduhing ang personal data mo ay kumpleto, tama, at updated. Sabihan mo kami agad para sa anumang pagbabago o may hindi tama sa personal data mo sa pamamagitan ng pagkontak sa 2240762@gmail.com . Aasikasuhin namin ang request mo batay sa naaangkop na batas.

Mga Tanong o Reklamo

Kung may tanong o alinlangan ka tungkol sa pagpoproseso ng iyong personal data, o kung gusto mong gamitin ang anuman sa iyong karapatan na sumasailalim sa notice na ito, puwede mo kaming kontakin gamit ang 2240762@gmail.com . Puwede mo ring kontakin ang local data protection authority mo para sa mga tanong o reklamo.

Mga Pagbabago sa Notice

Tulad ng patuloy na pabago-bago ng aming business, puwedeng mag-iba ang Privacy Statement na ito dahil sa panahon. Kung gusto mong makita kung anu-ano ang naiba sa Privacy Statement na ito pagdaan ng panahon, inaanyayahan ka namin tingnan ang Privacy Statement na ito para makita ang nagbago. Kung gumawa kami ng material changes o pagbabago na nagkaroon ng impact sa iyo (halimbawa, kapag nagsimula kaming iproseso ang personal data mo para sa ibang layunin na isinaad sa itaas), kokontakin ka namin bago pa magsimula ang pagpoproseso.